stat4u

 

 

TEMATY SPOTKAŃ SZKOŁY RODZENIA

Spotkanie 1

Spotkanie organizacyjne. Poznajmy się. Oczekiwania uczestników kursu. Ciąża nie jest chorobą. Omówienie nowego standardu opieki okołoporodowej. Wpływ aktywności ruchowej w okresie ciąży na mamę i rozwijające się w niej dziecko. Nawiązywanie kontaktu z dzieckiem w łonie mamy przez oboje rodziców. Higiena okresu ciąży. Znaczenie zdrowia i higieny jamy ustnej dla kobiety w ciąży i rozwijającego się w niej dziecka. Profilaktyka pruchnicy i wad zgryzu u niemowlęcia i małego dziecka. Spotkanie z lekarzem stomatolaogiem.

Spotkanie 2

Przebieg porodu naturalnego i przez cięcie cesarskie. Wpływ przebiegu porodu na matkę i dziecko. Dziecko ''dobrze urodzone''- jak pomóc dziecku bezpiecznie przyjść na świat. Znaczenie pierwszego kontaktu z noworodkiem skóra do skóry i wczesnego przystawienia do piersi. Współżycie seksualne w okresie ciąży.

Gimnastyka: Usprawnienie nerwowo – mięśniowe. Ćwiczenia pomagające zachować sprawność i dobre samopoczucie w okresie ciąży. Nauka oddychania przeponowego i relaksu.

Spotkanie 3

Poród wydarzeniem rodzinnym. Rola mamy i taty w porodzie naturalnym. Spotkanie z doświadczonym tatą – męskie spojrzenie na na nowe zadania.

Gimnastyka. Oddychanie w czasie pierwszego okresu porodu. Nauka relaksu. "Podróż do dziecka".

Spotkanie 4

Spotkanie z położną, Przebieg porodu odbywanego w szpitalu. Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego.Współpraca rodzącej pary z personelem medycznym. Okres wczesnego połogu.

Gimnastyka. Rozegranie pierwszego okresu porodu. ćwiczenia relaksu.

Spotkanie 5

Znaczenie karmienia piersią, 10 kroków do udanego karmienia piersią. Prawidłowe przystawianie dziecka do piersi, rózne pozycje. Wspieranie prawidłowego przebiegu laktacji. Rola ojca w karmieniu piersią. Najczęstsze problemy w okresie laktacji: nawał i niedobór pokarmu, kryzys 6 tygodnia, zastój pokarmu, bolesne i poranione brodawki. Sciąganie i przechowywanie pokarmu. Dieta mamy karmiącej. Wprowadzanie nowych potraw.

Na spotkanie zapraszamy również Babcie / nie ma gimnastyki /.

Spotkanie 6

Pielęgnacja noworodka i niemowlęcia: kąpiel, przewijanie, ubieranie, kosmetyki, wyprawka, kącik dziecka, wózek, spacery. Odżywianie w okresie ciąży i karmienia. Wprowadzanie pokarmów do diety niemowlęcia. Spotkanie z dietetykiem.

Gimnastyka. Rozegranie drugiego okresu porodu.

Spotkanie 7

Znaczenie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb niemowlęcia w procesie budowy więzi z rodzicami i rozwoju dziecka. "Miesiąc miodowy" z noworodkiem. Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych. Rozwój motoryczny niemowlęcia Wpływ ćwiczeń biernych i czynnych na na rozwój dziecka. Zalety chustowania.

Gimnastyka. Pozycje porodowe.

Spotkanie 8

Połóg. Zmiany zachodzące po porodzie. Higiena połogu. "Baby blues" i profilaktyka depresji poporodowej. Nowy członek rodziny, czyli relacje po rewolucji. Ustalenie planu porodu. Powrót płodności po porodzie.

Gimnastyka. Sposoby wspomagania naturalnego przebiegu porodu – podsumowanie.

Spotkanie 9

 /dodatkowe, termin podany będzie w trakcie kursu/

Spotkanie z lekarzem neonatologiem. Opieka nad noworodkiem w szpitalu. Stany przejściowe u noworodka. Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z problemami okresu noworodkowego.


TEMATY SPOTKAŃ KURSU

PRZYGOTOWANIE DO MACIERZYŃSTWA

Spotkanie 1

Spotkanie organizacyjne. Poznajmy się. Oczekiwania uczestniczek kursu. Ciąża nie jest chorobą. Nawiązywanie kontaktu z dzieckiem w łonie mamy. Zachowania zdrowotne w czasie ciąży. Wpływ aktywności fizycznej w czasie ciąży na mamę i dziecko. Omówienie nowego standardu opieki okołoporodowej. Profilaktyka depresji okołoporodowej.

Spotkanie 2

A.Przebieg porodu naturalnego i przez cięcie cesarskie. Jak pomóc bezpiecznie przyjść dziecku na świat. Znaczenie pierwszego kontaktu skóra do skóry i wczesnego przystawienia do piersi. Współżycie seksualne w okresie ciąży.

B.Gimnastyka – usprawnienie nerwowo- mięśniowe. Ćwiczenia pomagające zachować sprawność i dobre samopoczucie w czasie ciąży. Nauka relaksu i oddychania przeponowego.

Spotkanie 3

A. Spotkanie z położną. Przebieg porodu odbywanego w szpitalu. Szykujemy się do szpitala. Współpraca rodzącej z personelem w świetle standardu opieki okołoporodowej. Wczesny okres połogu. Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego.

B.Rozegranie pierwszego okresu porodu. Ćwiczenia relaksu.

Spotkanie 4

A. Dieta i badania w okresie ciąży Jak radzić sobie z dolegliwościami w okresie ciąży i im zapobiegać. Elementy masażu niemowlęcia.

B. Gimnastyka. Rozegranie drugiego okresu porodu. "Podróż do dziecka" – ćwiczenia relaksu.

Spotkanie 5

Znaczenie karmienia piersią. 10 kroków do udanego karmienia piersią. Prawidłowe przystawianie dziecka do piersi. Przebieg okresu laktacji i jego znaczenie dla zdrowia kobiety i dziecka. Najczęstsze problemy w czasie karmienia piersią. Wspieranie mamy karmiącej. Ściąganie i przechowywanie pokarmu. Dieta karmiącej. Rozszerzanie diety niemowlęcia.

Spotkanie 6

A. Pielęgnacja noworodka i niemowlęcia – kąpiel, kosmetyki, kącik niemowlęcia, wyprawka, spacery. Współżycie seksualne po porodzie.

B. Mama dba o siebie po porodzie – ćwiczenia w połogu, profilaktyka nietrzymania moczu.

Spotkanie 7

A. Znaczenie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb niemowlęcia w procesie budowy więzi z rodzicami i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka. "Miodowy miesiąc" z noworodkiem. Rozwój motoryczny dziecka. Profilaktyka dysplazji stawów biodrowych. Wpływ ćwiczeń biernych i czynnych na rozwój dziecka. Zalety chustowania.

B.Gimnastyka. Pozycje porodowe. Ćwiczenia relaksu.

Spotkanie 8

A. "Baby blues" i profilaktyka depresji poporodowej. Połóg. Zmiany zachodzące po porodzie. Higiena połogu. Powrót płodności. Nowy członek rodziny czyli relacje po rewolucji. Ustalenie planu porodu. Zakończenie kursu i wręczenie dyplomów.

Spotkanie 9

/dodatkowe, termin podany będzie w trakcie kursu/

Spotkanie z lekarzem neonatologiem. Opieka nad noworodkiem w szpitalu. Stany przejściowe u noworodka. Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z problemami okresu noworodkowego.

Dla chętnych na zakończenie kursu w salce w klasztorze odprawiona zostanie Msza św. ze specjalnym błogosławieństwem dla rodziców oczekujących narodzin dziecka. Termin zostanie podany w trakcie kursu oraz na stronie internetowej www.szkolarodzenia.org /Po mszy świętej, spotkanie podsumowujące przy cieście i wręczenie dyplomów/.

Czas trwania zajęć: gimnastyka -około 1 godziny; zajęcia teoretyczne i warsztatowe -około 1,5 godziny

Plan zajęć może ulegać zmianie.

Telefon kontaktowy: Monika Jędrzejewska 692 359 179

 .